Ga terug naar de startpagina

Bouwbedrijf de Wit
& Zonen V.O.F.

Middenweg 63
1394 AD Nederhorst den Berg

T. 0294 - 25 43 47
M. 06 - 290 233 72
M. 06 - 290 233 74
E. info@dewitbouwbedrijf.nl

 

Verbouw
Nieuwbouw
Renovatie
Aanbouw
Dakopbouw
Dakkapellen
Badkamers
Keukens
Sanitair
Sitevoorwaarden
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen: "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.dewitbouwbedrijf.nl). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Algemene informatie
Door deze internetsite te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel Bouwbedrijf de Wit & Zonen tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, garandeert Bouwbedrijf de Wit & Zonen niet dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. U draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. Bouwbedrijf de Wit & Zonen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Het is niet toegestaan deze internetsite op een dusdanige wijze te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan worden gebracht en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Bouwbedrijf de Wit & Zonen hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Bouwbedrijf de Wit & Zonen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Bouwbedrijf de Wit & Zonen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Bouwbedrijf de Wit & Zonen niet geverifieerd.

(Intellectuele) eigendomsrechten
Bouwbedrijf de Wit & Zonen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf de Wit & Zonen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf de Wit & Zonen is het niet toegestaan links naar sites van Bouwbedrijf de Wit & Zonen aan te bieden.

Communicatie per internet
De beveiliging van berichten die tussen uw personal computer en onze servers worden verzonden zijn niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Bouwbedrijf de Wit & Zonen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Bouwbedrijf de Wit & Zonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Bouwbedrijf de Wit & Zonen, haar bestuurders, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriŽle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Bouwbedrijf de Wit & Zonen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot het op welke wijze dan ook benaderen, bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze internetsite, de via deze internetsite aangeboden informatie en/of opgenomen hyperlinks.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (in)direct voortvloeiende uit of in (in)direct verbandhoudende met deze Disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Bouwbedrijf de Wit & Zonen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2010
Bouwbedrijf de Wit & Zonen

Download onze disclaimer in PDF-formaat [48 Kb].
Voor het downloaden van PDF-bestanden heeft u Adobe Reader ® nodig, deze kunt u hier geheel gratis downloaden.

  Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting
    Bekijk meer projectenCopyright © Bouwbedrijf de Wit & Zonen
Disclaimer
Home | Verbouw | Nieuwbouw | Renovatie | Foto's | Contact
Print deze pagina Stuur een email